Formål med selskabet:

Selskabets formål er at drive virksomhed med fabrikation og handel samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed og at investere i virksomheder med dette formål. Selskabet kan desuden foretage formueanbringelse i værdipapirer og fast ejendom.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HJEM